Garanterade visningar med Pay Per Play

På Biites kan ni med hjälp av Pay Per Play köpa garanterade visningar till era filmer. Det kan vara relevant om ni har en målsättning på ett bestämt antal visningar för era filmer eller vill garantera att filmerna blir sedda. Med Pay Per Play betalar ni enbart för visningarna som kommer från själva Biites-plattformen. Eventuella exponeringar, som kommer från marknadsföring i förbindelse med Biites-plattformen, betalar ni ingenting extra för.

Vi erbjuder två olika Pay Per Play-produkter:

  • PAY PER PLAY BASIC
    Garanterade visningar á min. 10 sekunder (hög visningsprocent)
  • PAY PER PLAY PREMIUM
    Garanterade spelningar á min. 30 sekunder (hög uppspelningskvalité, hög visningsprocent)

 

KONTAKTA BIITES OCH HÖR NÄRMARE

PLAYS0 - 100.000100.000 – 200.000200.000 – 300.000300.000+
PAY PER PLAY BASIC – 10 SEK.7,00 SEK6,00 SEK5,50 SEKAVTALAT PRIS
PAY PER PLAY PREMIUM – 30 SEK.14,00 SEK12,50 SEK11,00 SEKAVTALAT PRIS

*Priserna är inklusive implementering av tracking-koder (pixels), data-sharing och hosting.

Få fullt ägarskap över er data

På Biites har vi en önskan om att vara transparanta och därför erbjuder vi bl.a. olika möjligheter för data-sharing, som naturligtvis är innanför lagens ramar. Vid köp av Pay Per Play, är data-sharing inkluderat i priset. Allt ni ska göra är att skicka er tracking-kod(er) eller ID till oss på Biites. Resten klarar vi och säkrar att ni får fullt ägarskap över ännu mer data, som dessutom fritt kan användas till ytterligare aktiviteter, kors och tvärs över andra plattformar.

Om data-sharing skulle vara relevant för er så låt oss prata om vilken data ni önskar att få insikt i och hur ett samarbete omkring data-sharing skulle kunna utformas till era specifika behov. Skicka ett mail eller be oss ringa tillbaka.

KONTAKTA BIITES